GOTS certifikat

GOTS certifikat

GOTS – Global Organic Textile Standard – je mednarodno priznan vodilni svetovni standard za tekstil in tekstilne izdelke izdelane iz organsko pridelanih tekstilnih vlaken. Cilj in namen mednarodne organizacije GOTS je oblikovanje in določanje zahtev za zagotavljanje organskega tekstila, od žetve surovega pridelka, skozi okoljsko in socialno odgovorno pridelavo ter končnega etiketiranja posameznih proizvodov, vse za omogočanje verodostojnih podatkov o izvoru tekstilnega izdelka končnemu kupcu.

GOTS so leta 2002 ustanovile štiri ugledne organizacije: Organic Trade Association (ZDA), Internationaler Verband der Naturtextilwirtschaft (Nemčija), The Soil Association (VB) in Japan Organic Cotton Association (Japonska). Skupaj združujejo in predstavljajo izredno veliko izkušenj v uvajanju različnih izdelkov organskega izvora, od kmetijstva in pridelave hrane vse do promocije organskega v tekstilni industriji. GOTS je nastal v želji združiti in uskladiti te standarde, da bi postal mednarodno priznani certifikat za organske izdelke, ki bi ustrezali zahtevanim pogojem glede trajnostne obdelave tekstila izdelanega iz organsko gojenih vlaken, kot sta na primer volna in bombaž.

Za pridobitev GOTS certifikata in da je izdelek lahko označen kot organski, mora le-ta vsebovati najmanj 95% oziroma  najmanj 70% organsko pridelanega materiala. Tekstilni izdelek, ki vsebuje GOTS certifikat z oznako razreda ORGANIC (ekološko), mora vsebovati vsaj  95% certificiranih ekoloških vlaken. Tekstilni izdelek , ki vsebuje GOTS certifikat z oznako razreda MADE WITH ORGANIC (narejeno z ekološkim), mora vsebovati vsaj 70% certificiranih ekoloških vlaken

Ekološka pridelava tekstila  mora biti strogo ločena od konvencionalne, da ne pride do kontaminacije med proizvodnjo. Dodatek barvil in drugih dodatkov za tekstil je natančno predpisan glede toksičnosti in biorazgradljivosti. Dodajanje težkih kovin, formaldehida in gensko spremenjenih sestavin ni dovoljeno, prav tako dodatki na izdelkih iz ekološkega bombaža ne smejo vsebovati plastičnih elementov, PVC-ja, niklja in kroma. Odpadna voda iz predelovalnih postopkov se mora očistiti v čistilnih sistemih. Rastline uporabljene pri proizvodnji ne smejo biti gensko spremenjene. Živali od katerih se pridobiva volna, morajo biti rejene v okviru odgovorne živinoreje, pridobljen mora biti KbT certifikat. Bombaž v izdelkih mora imeti pridobljen KbA certifikat, ki zagotavlja verodostojnost ekološke pridelave. Standard ne vključuje usnjenih produktov.

Pri vseh postopkih morajo vsi pridelovalci in predelovalci ekološkega tekstila dosegati tudi minimalne socialne kriterije Mednarodne organizacije dela (ILO). To pomeni, da v nobeni fazi proizvodnje ni prisilnega dela ali suženjstva, da imajo delavci pravico do svobodnega združevanja in pogajanja pri sklepanju pogodb, da imajo zdrave pogoje dela, da njihove plače  zagotavljajo kritje življenjskih stroškov, da ni diskriminacije.

GOTS ima sistem za zagotavljanje kakovosti, ki jo skozi celotno predelovalno verigo postopkov preverja na dva načina in sicer z nadzorom na kraju proizvodnje ter s testiranjem izdelkov na ostanke nedovoljenih sestavin. Vsi pridelovalci in predelovalci gredo čez ciklus letnih inšpekcij, saj je standard veljaven tako rekoč od semena do končnega izdelka, to pomeni, da preverjanje zajema vse od proizvodnje vlakna, preje, blaga…in pokriva pridelavo, obdelavo, proizvodnjo, pakiranje, označevanje, izvoz, uvoz in distribucijo vseh naravnih tekstilnih proizvodov.

Izdelki narejeni in potrjeni s strani GOTS so označeni z GOTS uradno oznako. Mogoči sta dve vrsti označbe izdelka:

1. poleg logotipa GOTS je še oznaka “Organsko” (ta oznaka je lahko samo pri izdelkih, ki vsebujejo 95% ali več organskih sestavin in manj kot 5% sintetičnih sestavin) in

2. narejeno iz xx% organskih snovi (ta oznaka je lahko samo pri izdelkih, ki vsebujejo 70% ali več organskih snovi ter največ 10% sintetičnih snovi).

GOTS certifikat brez dvoma predstavlja najvišjo vlogo pri zagotavljanju kakovostnega, zdravega in varnega tekstila. Ne zagotavlja samo zdravo vsebino izdelkov, ki jih boste privoščili  svojemu telesu , dodatno zagotavlja in spreminja celostno strukturo  povezano z proizvodnjo tekstila. Odpravlja onesnaževalce pri proizvodnji surovin, varuje živali, ki nam nudijo svoj delež pri našem vsakdanjem življenju, upravlja z odpadki in izpusti, ki nastajajo med proizvodnjo, ščiti šibkejše člene, t.j. delavce v eni izmed najbolj kritičnih delovnih struktur in, kar je še posebej pomembno, varuje okolje tudi, ko pridemo do točke odpadnega tekstila.

Z vsemi navedenimi dejstvi pomeni vsak nakup izdelka z GOTS certifikatom nedvomno vaš osebni prispevek k spreminjanju sveta in ustvarjanju lepše prihodnosti za vse.